Bulgaristan'da Lisans Eğitimi İçin Gerekli Belgeler

BELGELER ALINACAĞI YER NOTER ONAYI APOSTİL MÜHRÜ
Lise diploması fotokopisi Mezun olunan liseden Gerekli (fotokopisinin) Aslı gerkli değil
Lise transkripti (not dökümü) Mezun olunan liseden Gerekli değil Gerekli
Yüksek öğrenim görme hakkı belegesi Mezun olunan liseden Gerekli değil Gerekli
Sağlık raporu Sağlık ocağı, özel veya devlet hastanelerinden Gerekli değil Gerekli
Taahütname Noterlikten Gerekli imza onaylı Gerekli
Muvafaktname Noterlikten Gerekli imza onaylı Gerekli
Pasaport fotokopisi Emniyet Müdürlüğünden Gerekli Değil Gerekli Değil
Fotoğraf - - -

BELGELERİN AÇIKLAMALRI
Apostil mührü: Valilik veya Kaymakamlıktan alınır
Yüksek öğrenim görme hakkı belegesi: Türkiye’de ya da yurt dışında yüksek eğitim görmenizde bir engel   olmadığını belirten belgedir
Sağlık raporu: Resimli, Sağlık Müdürlüğü’nden onaylı, kayıt tarihine göre son bir ay içinde çıkarılmış olmalı
Taahütname: Öğrencinin eğitim süresi boyunca aile bireylerinden biri tarfından eğitim masraflarının karşılanacağına dair belge
Muvafaktname: Reşit olmayan öğrencilerin yurtdışına yalnız çıkabilmeleri için anne ve babası tarfından verilen izin belgesi. Noterde hazırlanır
Pasaport: En az bir yıl geçerlilik süresi olan bir pasaport. Pasaportun resimli olan ön sayfasına ait fotokopi , çifte vatandaşlığa sahip öğrenci adaylarının Bulgar ve Türk pasaportlarının ve Bulgar Kimlik Kartı fotokopileri de eklenecektir.
Fotoğraf: Yasa ve yönetmeliklere uygun cepheden çekilmiş 6 Adet vesikalık resim. (DİKKAT - 4.5x6 cm ebatlarında, arka fon beyaz renk olacaktır)

Ek Belgeler

BELGELER ALINACAĞI YER NOTER ONAYI APOSTİL MÜHRÜ
Vekaletname Noterlikten Gerekli imza onaylı Gerekli imza onaylı
Muvafakatname Noterlikten Gerekli imza onayli Gerekli
İsim denklik beyanamesi İmar ve İskan Genel Müdürlüğü`nden ya da Bulgaristanda Noterlikten Gerekli iöza onaylı Gerekli

EK BELGELERİN AÇIKLAMALRI
Apostil mührü: Valilik veya Kaymakamlıktan alınır
Vekaletname: Aday öğrenci tarafından verilen bir belge (gerekli değil)
Muvafaktname: Reşit olmayan öğrencilerin yurtdışına yalnız çıkabilmeleri için anne ve babası tarfından verilen izin belgesi. Noterde hazırlanır
İsim Denklik Beyanamesi: Çifte vatandaş olan aday öğrencilerden isim denklik belgesi talep edilir. İmar ve İskan Genel Müdürlüğün`den alınırsa APOSTİL mührü ile onaylanmalıdır. İsim denklik belgesi Bulgaristan`daki herhangi bir noterden alınırsa öğrencinin Türk pasaportu ve Bulgar kimlik kartına göre düzenlenir.

Önemli Açıklama

Tüm belgeler yeminli tercüman tarafından Bulgarcaya Bulgaristan’da tercüme edilir. Türkiye’de yapılan çeviri Bulgaristan’da kabul edilmez! Şirketimiz yeminli tercüme bürosu olarak kayıt için tüm gerekli olan belgelerinizi ücretsiz tercüme ederek Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı’nın Konsolosluk Şube’sinde onaylattıracaktır.