Bulgaristan üniversiteleri (En çok tercih edilen)

Bulgaristan Sofya Tıp Üniversitesi (MU-Sofya)
     (1917) Bulgaristan'ın en eski ve en prestijli üniversitelerden biridir...

 

Bulgaristan Sofya Teknik Üniversitesi (TU-Sofya)
     (1945) Bulgaristan'ın en büyük, Avrupa'nınsa 10 büyük teknik üniversitesi...

 

Bulgaristan Sofya Kliment Ohridski Üniversitesi (SU)
     (1888) Bulgaristan'ın ilk yüksek okuludur... 

 

Bulgaristan Sofya İnşaat, Mimarlık ve Jeodezi Üniversitesi (UASG)
     (1942) Bulgaristan'ın mimarlık ve inşaat alanındaki en büyük Üniversitesi'dir... 

 

Bulgaristan Sofya Ulusal ve Uluslararası Ekonomi Üniversitesi (UNSS)
     (1920), ekonomi ve işletme alanında evrensel düzeyde eğitim ve bilimsel... 

 

Bulgaristan P Bulgaristanlovdiv Tıp Üniversitesi (MU-Plovdiv)
     (1945) gerek yerel gerek ulusal planda önemli roller üstlenmek...

 

Bulgaristan Pleven Tıp Üniversitesi (MU-Pleven)
     (1974), Bulgaristan'daki en iyi 5 tıp üniversitesi arasında yer alır...  

 

Bulgaristan Plovdiv Gıda Teknolojileri Üniversitesi (UHT-Plovdiv)
     (1953) gıda bilimi, teknik ve teknolojileri alanında otoriteli ulusal eğitim ve bilim ... 

 
Bulgaristan Plovdiv Ziraat ve Tarım Üniversitesi (AU-Plovdiv)
     Bulgaristan'ın tek yüksek eğitim veren ziraat üniversitesidir... ,
 

.