Bulgaristan'da Ünveriste Eğitimi Rehberi (Yök Denkliği)

Bulgaristan Üniversiteleri ve YÖK Denkliği

Bulgaristan’da alınacak diplomaların YÖK Denkliği (ACREDİTASİON)

Bulgaristan'da Alınan Diplomaların YÖK Denkliği Vardır!
Bulgaristan’daki üniversiteler genelde devlet üniversiteleridir ve hepsi akreditedir. YÖK denkliği vardır. Gelecekte de denklik tanınmama tehlikesi yoktur! Bütün Bulgar Üniversiteleri’nin verdiği diplomalar AB ülkelerinde ve tüm dünyada tanınmaktadır.

Türkiye’de Alınan Diplomaların Bulgaristan’da Denklik Sorunu Yoktur!
Denklik sorunu tek taraflı değildir. Bulgaristan ile Türkiye arasında yapılan kültür anlaşması imzalandığından dolayı Bulgaristan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Türkiye’den almış olduğunuz lise, lisans ya da yüksek lisans diplomalarınıza denklik verilmektedir.

Türkiye’de günümüz eğitim ve sınav sistemi nedeniyle üniversiteye girişi zorlaştırıldığı için, her yıl binlerce öğrenci yurt dışındaki üniversitelerde eğitim almayı tercih etmektedir. Yurtdışı eğitim ideallerinizi gerçekleştirirken, yapmanız gerekenleri de unutmamalısınız. Özellikle YÖK denkliği konularında çok dikkatli olmalı, işlemlerinizi doğru ve eksiksiz olarak takip etmelisiniz. Dikkat edilmesi gereken önemli hususlar hakkında öğrencileri bilinçlendirmek ve eğitimleri süresince yapmaları gerekenler konusunda onları uyarmak bizim görevimizdir.

Yurt’dışındaki üniversitelerin eğitim kalitelerini Türkiye’de Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) denetler. Her yıl belli kriterlere göre yapılan değerlendirmeler sonucu yurtdışında lisans veya yüksek lisans eğitimi yapmak isteyen öğrencilerin gitmek istedikleri okuldan alacakları diplomanın, Türkiye’de geçerli olup olmayacağına karar verir.

Bulgar üniversitelerinden alınan ve Türkiye’de aynı alan ve aynı düzeyde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının diplomalarının eşdeğerliliği kanunla sağlanmıştır. Yurtdışında alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyindeki yüksek öğretim diplomalarının denklik işlemleri, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 7. maddesinin ile Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. Bulgaristan’da alınan doktora eğitimi ve alınan "doktor" ünvanı da, Türkiye’deki “doktor” ünvanına eşdeğerlidir.

Yurtdışındaki üniversiteler YÖK tarafından sürekli olarak değerlendirilmekte ve daha önceki yıllarda tanınmakta olan bazı üniversiteler hakkında tanınmama kararı alınabilmektedir. Tanınmamasına karar verilen yükseköğretim kurumlarında daha önce öğrenimlerine başlayan öğrencilerin hakkı saklı kalmakta; ancak, söz konusu tanınmama kararının alınmasından sonra bu kurumlarda eğitime başlayarak diploma alanlara denklik belgesi verilmemektedir.
Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Hukuk, v.b. meslek alanlarinda alınan diplomaların denkliği, ilgili alanlarda oluşturulan alt komisyonlar tarafından, başvuru sahibinin aldığı dersler ve bunların içerikleri dikkate alınarak yapılan inceleme sonucuna göre reddedilmekte, kabul edilmekte veya başvuru sahipleri seviye tespit sınavına alınmaktadır. Devam zorunluluğu olmayan ve açık öğretim, uzaktan öğretim, vb., yapan yabancı üniversiteler tarafından verilen diplomalara YÖK tarafından denklik belgesi verilmemektedir.

Üniversitenin verdiği diplomanın başka devletlerde de geçerli olabilmesi, bu devletlerle yapılmış anlaşmalara bağlıdır. Kazanç amacı ile bazı üniversiteler ile aracı kuruluşlar, öğrenci ve velilerine cazip imkanlar sunmaktadır ve basın ve yayın organlarına vermiş oldukları ilanlarda, reklamını yaptıkları üniversitelerin YÖK tarafından tanındığını belirtmektedir.

YÖK’ten onaylatmadan, bu tür bilginin doğruluğuna kesinlikle inanılmamalıdır !!!
Bu nedenle, yurtdışına gitmeye karar verdikten sonra YÖK Denklik Kurumu’na dilekçe ile başvurarak, gideceğiniz üniversitenin ve programın tanınıp tanınmadığını öğrenmenizde yarar bulunmaktadır.

Yükseköğretim Kurulu Denklik Birimi
06539 Bilkent / Ankara
Tel: 0312 298 7000
Fax 0312 266 4759
e-posta: webadmin@yok.gov.tr
web sitesi: www.yok.gov.tr