Bulgaristan Sofya İnşaat, Mimarlık ve Jeodezi Üniversitesi (UASG)

Sofya İnşaat, Mimarlık ve Jeodezi Üniversitesi (UASG)Sofya Mimarlık, İnşaat ve Jeodezi Üniversitesi (1942) Bulgaristan’ın mimarlık ve inşaat alanındaki en büyük Üniversitesi’dir. Üniversite’de 75 profesör, 135 doçent, 210 asistan görev yapmaktadır. Okul 5 fakülte, 33 bölümden ve bir departmandan oluşmaktadır ve Sofya’nın merkezinde bulunan 7 binasında, 90 tam donanımlı eğitim salonu, 36 laboratuvar, 3 spor salonu, kütüphane, 2675 kişilik öğrenci yurdu ve yemekhane salonu ile hizmet vermektedir. UASG bir AB programı olarak Sokrat ve Leonardo Da Vinci gibi bilim-eğitim projelerine katılmakta, Avrupa ve Asya’da birçok üniversiteyle yardımlaşma anlaşmaları çerçevesinde faaliyet göstermektedir. UASG ulusal ve uluslararası alanda başarıyı ve çağdaşlığı gözeterek mühendislik ve mimarlık eğitiminde üst seviyelere erişen, mühendislik/mimarlık bilim ve teknolojisine katkıda bulunabilme standartlarına sahip saygın bir eğitim kurumudur.

Bölümler

  • Mimarlık
  • İnşaat Mühendisliği
  • Kentleşme
  • Hidroteknik Mühendisliği (Almanca)
  • Su Kaynakları Mühendisliği
  • Ulaştırma İnşaat Mühendisliği
  • Ulaştırma İnşaat Mühendisliği
  • Jeodezi Mühendisliği

Ücretler

Bölümler Hazırlık Lisans Süre Yüksek Lisans Süre Doktora /Uzmanlık
Bulgarca Eğitim Verilen 2500 € 3400 € 4 yıl 3200 € 2 yıl 3400 €
İnşaat Mühendisliği (Bulgarca) 2500 € 3200 € - 3200 € 5.5 yıl 3400 €
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 3100 € 3800 € - 3800 € 5.5 yıl 4000 €
Mimarlık Fakültesi (Bulgarca) 2500 € 3200 € - 3200 € 5.5 yıl 3400 €
Harita Mühendisliği (Bulgarca) 2500 € 3200 € 4 yıl 3200 € 2 yıl 3400 €