Doktora

Bulgaristan’da Doktora yapabilmek için hangi yol izlenir?

Geçerli bir master diplomasına sahip olmanız gerekir. Mezun olunan üniversite çok önemli bir kabul kriteri değildir. Daha sonra, danışman bir Profesör bulmak ve gerekli belgeleri hazırlayıp, yazışmaları yapmak ve ilk görüşmeye hazırlanmak gerekir. Kabul alındıktan sonra, resmi kayıtlı öğrenci olmak en fazla birkaç gün zaman alır. Bulgaristan’da Türkiye’deki gibi Doktora dersi olmadığından ve tezinizi hazırlarken tek başınıza olacağınızdan, danışman olarak seçeceğiniz Profesör sizin için çok önemlidir. Doktora çalışması için toplam süre takriben 3 yıl olup, kesin olarak belirlenmiş bir zaman dilimi bulunmamaktadır. Kaydınız için gerekli olan tüm işlemler DJAR Danışnamlığı tarafından yapılmaktadır.

Doktora çalışmasına kabul edilmek için hangi şartları yerine getirmem gerekir?

Doktora çalışmasına kabul edilebilmek için adayların Bulgaristan’da denkliği kabul edilen yabancı bir üniversiteyi başarı ile bitirdiğini (Türkiye için yüksek lisans/master) ve Bulgarca veya bir başka yabancı dil bilmesi gerekir.

Doktor Ünvanı’nı almak için yapmam gereken çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz?

Doktor Ünvanı’nın kazanılabilmesi için, yazılı doktora tezinin kabul edilmesi ve sözlü sınavın başarılması gerekmektedir. Doktor adayı, bağımsız olarak bilimsel çalışmalar yapabileceğini ve her şeyden evvel kendi bilimsel alanında yeni bilgilere ulaşabileceğini ve bu bilgilerle bilimsel araştırmaya katkıda bulunabileceğini kanıtlamak zorundadır.

Doktora süresince Bulgaristan’da alınmasi gereken ders veya benzeri bir program var mıdır?

Hayır, Bulgaristan’da doktora süresince ders yoktur. Ancak yeni de olsa birkaç tane üniversitede tamamen ABD sistemine göre açılan doktora programları (Türkiye’deki gibi) ve bu programlarda doktora süresince alınması gereken derslerde vardır.

Bunun haricinde, Bulgaristan’da doktora için hazırlanmış ortak bir program veya ortak belirli dersler yoktur. Ancak sık sık düzenlenen bilimsel konferans ve arasınavlarda bilgi değişimi için fırsatlar elde edebilirsiniz. Doktora öğrencisi olarak bilimsel çalışmalar yapmak ve bu çalışmalarınızı doktora danışmanınıza göstermekle yükümlüsünüzdür. Sizden beklenilen doktora konunuzla ilgili yeni bilgiler elde etmenizdir.

Bulgaristan dışında yüksek öğrenim yaptım, Bulgaristan’da akademik çalışmaya kabul edilebilmek için ne yapmalıyım?

Master için geçerli bir lisans diploması, doktora için de master diplomasına sahip olmak gerekir. Doktora öğrencilerinin kendilerine bir konuda tez vermesi ve bu tezin hazırlık safhasında danışmanlık yapması için bir ‘Danışman Hoca’ bulmaları gerekir. Diğer işlemler gerekli yazışmaları yapmak ve resmi prosedürleri yerine getirmekten ibarettir. Bu şartları yerine getirdikten sonra doktora öğrenciliğine kabul edilirsiniz.

Türk üniversitesindeki yüksek öğrenimim Bulgaristan’da kabul edilir mi?

Evet kabul edilir. Türkiye’de bitirmiş olduğunuz okulun diplomasının Bulgaristan Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği kabul edildikten sonra Bulgaristan’da yüksek lisansa (master) veya yüksek lisansı bitirenler de doktora’ya başlayabilirler.

Gerekli bilgi için tıklayınız

Yüksek öğrenim bursu alabilir miyim?

Lisans düzeyi: Bulgaristan’da yabancı yüksek öğrenim öğrencilerine, önlisans ve lisans öğreniminde genelde burs yoktur.

Yüksek Lisans: Yüksek lisans öğrenimi görenler için burs almak mümkün olabilir.

Doktora: Bulgaristan’da burs genelde bu aşamada daha kolay alınır. Her Bulgar üniversitesinde onlarca proje yapılmaktadır ve bu projeleri yürütenler de danışman profesörler gözetiminde çoğunlukla doktora öğrencileridir. Bu tür projelerde doktora öğrencileri asistan statüsünde çalışırlar ve asistan maaşı alırlar ya da öğrencinin doktora tezi projenin bir parçasıdır ve doktora öğrencileri projeyi finanse eden kurum ya da kuruluştan burs alırlar.

Doktora için projeler haricindeki kişisel burs istekleri genelde danışman profesörler tarafından değerlendirilir. Eğer profesör adayı daha önceden tanımıyorsa ve aday referanslara sahip değilse doktora süresince göstereceği performansa bakarak 1–2 sömestir sonra burs durumu değerlendirilecektir. Fakat bunun için bir genelleme yoktur. İlk görüşmede de burs alma olasılığı bulunmaktadır. Genelde doktora tezi üniversite yada bölümde yapılan bir araştırmanın parçası olma şeklindedir. Bu durumda ilgili araştırmanın üniversite yada başka bir kuruluş tarafından finanse edilmesi demek olduğundan, hemen olmasa bile doktoranın sonraki aşamalarında finansman desteği almanıza olanak sağlayabileceği anlamına gelmektedir.