Öğrenci Dosyası

Bulgaristan’a öğrenci olarak geldikten sonra Öğrenci dosyası nasil açtırabilirim?

Dil Hazırlık Kursun’a başladıktan sonra Dil Departman’ından alınan öğrenci belgesi ile bağlı olduğunuz Konsolosluğa başvurarak öğrenci dosyası açtırabilirsiniz. Detaylı bilgiler için bizimle irtibata geçiniz.

Gerekli olan evraklar için tıklayınız

Yüksek lisans eğitime başladım/başlıyorum, dosyamın geçerliliğini devam ettirmesi için ne yapmalıyım?

Master/Doktora eğitimine örgün öğrenci olarak kabul edildiğinize veya eğitiminizi örgün olarak sürdürdüğünüze dair okul yazısının aslı, askerlik kararınız ile birlikte Konsolosluğ’a posta yoluyla veya şahsen başvurunuz.

İşçi statüsüne geçtim/geçiyorum. Ne yapmalıyım? (Çifte vatandaşlar için)

Konsolusluğa başvurarak öğrenci dosyanızı kapattırınız ve yeni bir işçi dosyası açtırmalısınız.

Gerekli olan evraklar için tıklayınız

Öğrenci dosyam kapatıldıktan sonra askerlik ve pasaport işlemlerimi nerede yaptırabilirim?

Çalışmaya başladığınızda bağlı bulunduğunuz T.C. Konsolosluğ’unda işçi statüsüne geçerek yada şirket sahibi/ortağı olarak askerlik tecillerinizi düzenli olarak yaptırabilirsiniz.

Öğrenci dosyam açık olduğunda askerliğim tecil mi, tehir mi edilecek?

Önlisans veya Lisans eğitimi görüyorsanız Tecil, lisansüstü eğitim görüyorsanız Sevk Tehir Uzatımı yapılacak.

TECİL: Önlisans veya Lisans seviyesinde öğrenim görmekteyseniz her öğretim yılı başında Temmuz, Ağustos veya Eylül aylarında bağlu olduğunuz Konsolosluğ’a bir dilekçe ile başvurarak askerliğinizin tecil ettirilmesini isteyiniz. Dilekçenizle beraber öğrenim gördüğünüz okuldan alacağınız yeni döneme ait kayıt belgesi ve tasdikli tercümeyle bağlı bulunduğunuz konsolosluğa müracaat ediniz. Bunun üzerine düzenlenen Askerlik Tecil Belgesi, Türkiye’deki askerlik şubenize gönderilecektir.

SEVK TEHİR UZATIMI: Master/Doktora tezinizi verilen süre içinde hazırlayamayacaksanız, sevk tehir sürenizin bitiminden en az iki ay önce Konsolosluğ’a bir dilekçe ve öğrenim gördüğünüz dal, derece ve bu dereceye başlama tarihinizi ve örgün öğrenci olduğunuzu belgeleyen, gecikme sebeplerini ve dereceyi alacağınız tahmini tarihi bildiren resmi bir okul yazısı ve tercümesiyle Konsolosluğ’a başvurarak sevk tehir uzatımını isteyiniz.

Bakaya durumda ne yapmalıyım?

Yurtdışındaki eğitiminize bakaya kaldığınız tarihten sonra başladıysanız öğrenci belgelerinizi bağlı olduğunuz Konsolosluğa teslim ettiğiniz takdirde işlemleriniz Konsolosluk tarafından yürütülecektir. Bakaya kalmamak için öğrencilik başvurunuzu zamanında yapınız. Yurtdışı’ndaki eğitiminize bakaya kalmadan önce başladıysanız özel öğrencilik başvurusunda bulununuz. Bu durumda eğitiminize ilk başladığınız tarihten o güne kadar öğrenci olduğunuzu belgelendirmeniz gerekmektedir.

Öğrenimimi tamamlayınca ne gibi işlemler yapmalıyım?

Konsolosluğa bir dilekçe göndererek mutlaka öğrenci dosyanızı kapattırınız.